درباره شرکت آبکو

پمپ آبکو

پمپ های آبکو توسط شرکت ایرانی آبکو طراحی و تولید می شوند. این پمپ ها به عنوان یکی از شناخته شده ترین های در حوزه کشاورزی ، صنعت و ساختمان به خوبی ثبت شده و روند رو به رشد همراه خواهد بود. گروه تولیدی پمپ آبکو با حضور موثر درچرخه تولید افتخار بهره برداری اقتصادی توانمند را در سطح ملی ایجاد کرده است.

گروه تولیدی الکترو پمپ آبکو با شناخت و ارزیابی بازارهای داخلی و خارجی ضمن بکارگیری نیروی متخصص و مسئولیت پذیر و برخورداری از وجدان کاری، حضوری موثر در بازارهای رقابت داخلی و بین المللی داشته باشد.

لیست قیمت پمپ آبکو

در حال نمایش 30 نتیجه